AVG
Vanaf 25 mei 2018 is  de Europese wet in de Nederlandse afkorting AVG (Algemene Verordening Gegevensverwerking) gekomen .

De wetgeving legt nieuwe én strengere regels op voor het bewaren en gebruiken van persoonsgegevens. De wet geldt zowel voor commerciële als niet-commerciële organisaties.

Elke onderneming of zelfstandige moet ervoor zorgen dat het bewaren en gebruiken van gegevens over klanten, leveranciers, personeel, … overeenstemt met de nieuwe wetgeving. Verenigingen, overheidsdiensten en non-profit organisaties moeten hetzelfde doen voor hun ledenlijsten, mailinglijsten, leveranciers, gegevens van vrijwilligersploeg, enzovoort.

Als gevolg hiervan dient ook RCWillemshof uw toestemming te vragen om uw gegevens verder te mogen gebruiken. RCWillemshof gebruikt deze gegevens o.a. om u te informeren over onze Ruitersportcentrum activiteiten, In een aantal gevallen zijn wij verplicht uw gegevens bij te houden gedurende een bepaalde termijn omwille van wettelijke/contractuele verplichtingen.                                                                         Uw gegevens zijn veilig bij ons

PRIVACYBELEID

RCWillemshof en RV Hekelingen

Welke gegevens slaan wij op?:
De gegevens die zelf invult of heeft ingevuld via het inschrijfformulier en of mail.

Hoe lang bewaren wij Uw gegevens?:

Wij bewaren uw gegevens die we echt nodig hebben voor een goede werking van onze onderneming en onze website. Contactgegevens van uw zelf worden bewaard tot 2 jaar.

Hoe beschermen we uw contactgegevens?:

Wij zullen de nodige administratie , en organisatorische maatregelen nemen om de veiligheid van uw gegevens te waarborgen. Verder proberen we uw gegevens up to date en accuraat te houden. Wij verzoeken u dan ook vriendelijk om eventuele wijzigingen aan ons door te geven. Adres, telefoon, mail edg.

Wij geven alleen uw gegevens vrij als het daartoe door de wet word verplicht gesteld. Wij verstrekken geen persoonlijke gegevens aan derden, tenzij u hiervoor toestemming geeft.

Wij verstrekken financiële gegevens alleen aan de bank om aan uw betalingsverplichting te kunnen voldoen.                                                                 Wat betekent dit voor U?:

Telefoonnummers edg uitwisselen van klanten onder elkaar is niet meer mogelijk via ons.

Als u inschrijft voor wedstrijden, activiteiten geeft u zelf uw gegevens door en mogen we die gebruiken voor dit doel.

Foto,s video,s edg is niet toegestaan buitenom uw zelf, om een derde openbaar te plaatsen is niet toegestaan.

Verder kunt u indien u vragen , opmerkingen, klachten omtrent deze privacy beleid contact met ons op nemen.

Voor vragen kan U mailen naar willemshof@planet.nl